Comhaontuithe Scaradh

Comhaontuithe Scaradh

Ní chríochnaíonn gach pósadh le colscaradh. I roinnt stát, má tháinig lánúin ar an gconclúid nach féidir leo maireachtáil le chéile, ach nach bhfuil siad ag iarraidh nó nach bhfuil siad réidh le deireadh a chur lena bpósadh, féadfaidh siad comhdú dlíthiúil a dhéanamh.1. Cad is Scaradh Dlí ann?I scaradh dlíthiúil, fanann an lánúin pósta ach níl na freagrachtaí céanna orthu i leith a chéile. Níos tábhachtaí fós, toisc nach bhfuil na céilí colscartha i ndáiríre, ní féidir leo athphósadh.

Mar is amhlaidh le colscaradh, ní féidir scaradh dlíthiúil a dheonú ach le hordú cúirte. I stáit nach rogha iad scaradh dlíthiúil, caithfidh lánúineacha atá ag iarraidh scoilt rogha a dhéanamh idir colscaradh nó scaradh neamhfhoirmiúil, agus roinnt comhaontuithe á ndéanamh idir na céilí maidir leis an gcaoi a roinnfear a gcuid maoine pósta.Roghnaíonn lánúineacha scaradh in ionad colscartha ar chúiseanna éagsúla, eadhon:

  • Maidir le creidimh reiligiúnacha;
  • Stádas an phósta a choinneáil ar mhaithe leis na leanaí;
  • Sochair árachais sláinte a choinneáil; nó
  • Toisc nach bhfuil siad ach i gcoinne colscartha, in ainneoin nach bhfuil siad in ann maireachtáil le chéile a thuilleadh.

2. Cad is Comhaontú Scaradh ann?

Leanann scaradh dlíthiúil an próiseas céanna le colscaradh, rud a chiallaíonn de ghnáth an páipéarachas a chomhdú leis an gcúirt chun scaradh a iarraidh agus téarmaí comhaontaithe idirscartha a mholadh.Is éard atá i gcomhaontú idirscartha doiciméad a chuimsíonn an tuiscint atá ag na páirtithe maidir lena scaradh agus a thugann aghaidh ar na mórcheisteanna céanna nach mór a réiteach sular féidir colscaradh a thabhairt chun críche, go sonrach:

  • Coimeád, cuairt agus tacaíocht leanaí
  • Roinn na maoine pósta agus na tacaíochta do chéile

Ar dtús, má tá leanaí ag an lánúin, caithfidh an comhaontú sonraí sonracha a thabhairt maidir leis an gcaoi a láimhseálfar coimeád ie plean tuismitheoireachta na lánúine? Déanfaidh breitheamh grinnscrúdú ar an bplean idirscartha chun a fháil amach an bhfreastalaíonn sé ar leas na leanaí nó nach bhfuil agus a mhéid.

Comhaontuithe Scaradh

Ar an dara dul síos, ní mór do chomhaontú idirscartha aghaidh a thabhairt ar an gcaoi a roinnfear maoin agus sócmhainní an lánúin, lena n-áirítear sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe, cuntais scoir agus airgeadas eile. Caithfidh sé aghaidh a thabhairt freisin ar an gcaoi a leithdháilfear a gcuid fiacha agus dliteanas, rud a bhíonn ina dhúshlán níos mó do lánúin go minic. Ina theannta sin, ní mór do chomhaontú idirscartha aghaidh a thabhairt ar cibé an n-íocfaidh ceachtar céile tacaíocht chéile leis an gceann eile nó nach ndéanfaidh, agus má tá, cén méid agus cá fhad?

3. Cé a Dhréachtaíonn Comhaontú Scaradh?

Caithfear aghaidh a thabhairt go mion ar gach ceann de na saincheisteanna thuas laistigh de chomhaontú idirscartha lánúin, mar aon le saincheisteanna eile mar árachas sláinte, árachas saoil, agus an chaoi a mhaoineoidh an lánúin oideachas a leanaí.


pósadh duine an-íogair

Ach, chun a chinntiú go dtugann an comhaontú idirscartha aghaidh ar chearta, teidlíochtaí agus oibleagáidí gach páirtí, ba cheart do ghairmí eolasach a bhfuil taithí aige, aturnae de ghnáth, a dhréachtú, nó má tá an colscaradh á idirghabháil ag an idirghabhálaí.

4. Téigh i dteagmháil le hAturnae Colscartha a bhfuil Taithí aige

Chun cabhair a fháil chun comhaontú idirscartha a dhréachtú, nó chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na rudaí ba cheart a bheith i gcomhaontú bailí idirscartha, déan teagmháil le haturnae colscartha a bhfuil taithí aige le haghaidh comhairliúcháin rúnda, gan aon chostas, gan aon oibleagáid.

Faigh comhaontú scaradh samplach thíos le do thoil:

COMHAONTÚ SONRAÍ SAMPLACH
Aontaíonn _________________, dá ngairtear “Fear céile” anseo feasta, agus _________________, dá ngairtear “Banchéile” anseo feasta, na nithe seo a leanas:

A. Réamhábhair
Bhí Fear céile agus Bean Chéile pósta go dleathach ar ____________, ______, ag ______________ (cathair), _____ (luaigh), i gContae ________________. Toisc gur fhorbair fadhbanna áirithe idir Fear céile agus Bean Chéile, aontaíonn siad leis seo maireachtáil ar leithligh agus óna chéile, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá leagtha amach thíos.
Tá fear céile agus bean chéile tar éis nochtadh iomlán, cothrom agus cruinn a thabhairt dá chéile ar gach ábhar airgeadais a théann i bhfeidhm ar an gcomhaontú seo.
Chuir aturnaetha comhairle agus comhairle ar gach fear céile agus bean chéile maidir lena rogha maidir lena gcearta dlíthiúla mar a bhaineann leis an gcomhaontú seo.
Tá sé i gceist go mbeadh an comhaontú seo ina dhiúscairt deiridh ar na hábhair a ndírítear orthu anseo agus féadfar é a úsáid mar fhianaise agus a ionchorprú i bhforaithne dheiridh colscartha nó díscaoilte.
Má thagann díospóid chun cinn maidir le forfheidhmiú an chomhaontaithe seo, beidh an páirtí atá i réim i dteideal a chostais réasúnacha agus a tháillí aturnae.

B. Coimeád agus Cuairt
Is iad leanaí an phósta seo:
Ainm
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Dáta breithe
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Uimhir leasa shóisialaigh
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Beidh na leanaí seo a leanas ina gcónaí lena Fear céile: ______________________________________
Beidh na leanaí seo a leanas ina gcónaí le Bean Chéile: ______________________________________
Beidh na leanaí seo a leanas ina gcónaí i gcomhpháirt le Fear céile agus Bean Chéile: ______________________________________
Roinnfear an coimeád de réir an sceidil seo a leanas:
Tabharfaidh fear céile cuairt ar na leanaí nach bhfuil faoina choimeád de réir an sceidil seo a leanas: ______________
Tabharfaidh bean chéile cuairt ar na leanaí nach bhfuil faoina coimeád de réir an sceidil seo a leanas: ___________________

C. Tacaíocht Leanaí
Íocfaidh fear céile le Bean Chéile an méid $ _____________ gach ____________ (seachtain, mí, srl.) De réir agus as tacaíocht linbh.
Íocfaidh an bhean chéile le Fear céile an méid $ _____________ gach ____________ (seachtain, mí, srl.) De réir agus as tacaíocht linbh.

D. Tacaíocht do Chéile
Íocfaidh fear céile le Bean Chéile an méid $ _____________ gach ____________ (seachtain, mí, srl.) De réir agus as tacaíocht ó chéile.
Íocfaidh an bhean chéile le Fear céile an méid $ _____________ gach ____________ (seachtain, mí, srl.) De réir agus as tacaíocht ó chéile.

E. Homestead
Fanfaidh Fear céile / Bean Chéile (ciorcal a haon) i dteach an teaghlaigh, suite ag _________________________________________________.
Is é seoladh nua Husband’s / Wife’s (ciorcal a haon )_________________________________________________.
Íocfaidh na páirtithe na costais a bhaineann le teach an teaghlaigh mar seo a leanas:
Íocfaidh fear céile:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Íocfaidh an bhean chéile:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

F. Íocaíochtaí Fiachais & Costais Eile
Aontaíonn fear céile na fiacha agus na costais seo a leanas a íoc agus ní bheidh Bean Chéile freagrach as an rud céanna: ___________
Aontaíonn bean chéile na fiacha agus na caiteachais seo a leanas a íoc agus ní bheidh Fear céile freagrach as an gcéanna: ___________
Ní fhéadfaidh Fear céile ná Banchéile aon fhiach breise a thabhú a bhféadfadh dliteanas comhpháirteach a bheith mar thoradh air. Is é an páirtí sin amháin a bheidh freagrach as aon fhiach a thabhóidh ceachtar páirtí tar éis an dáta seo.

G. Maoin Phearsanta
Roinnfear maoin phearsanta na bpáirtithe mar seo a leanas:
A Fear céile:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
A Bhanchéile:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

H. Árachas
Coinneoidh fear céile árachas saoil de $ _____________ chun leasa: ______________________________
Coinneoidh bean chéile árachas saoil de $ _____________ ar mhaithe le: ___________________________________
Coinneoidh fear céile árachas leighis agus fiaclóireachta ar mhaithe le: ___________________________________
Coinneoidh an bhean chéile árachas leighis agus fiaclóireachta ar mhaithe le: ___________________________________

I. Fianú
Comhaontaithe go dtí an __________ lá seo de _____________, ____________.
Le: Fear céile ________________Wife ________________ Arna fhinné ag: ___________________________________
(Síniú finné nó abhcóide) _________________________________
(Síniú finné nó abhcóide) (IS FÉIDIR LE POIBLÍ FÓGRA STAMP AFFIX ANSEO)