Éan ag Neadú Réiteach Féideartha maidir le Coimeád Leanaí

Éan ag Neadú Réiteach Féideartha maidir le Coimeád Leanaí

Seo an dara alt i mo shraith Aistriú Socraithe Coimeád.Is cur chuige aistrithe coimeádta é “Birdnesting” a spreagann a lán suime do thuismitheoirí atá scartha le déanaí.Is éard atá i gceist leis an socrú seo ná na tuismitheoirí a bheith ag fanacht i dteach an teaghlaigh ach ag maireachtáil saol réasúnta ar leithligh le tréimhsí sonracha freagrachta do na páistí a úsáideann an áit chónaithe bhunaidh teaghlaigh mar phríomhshraith coimeádta.

In a lán socruithe “Éanlaithe” leanann na tuismitheoirí orthu ag comhchónaí le ho ho an teaghlaigh m is ach codladh i seomraí codlata ar leithligh.Rud eile is é an cur chuige seo ná go ndéanann na tuismitheoirí malartach ina gcónaí sa bhaile leis na leanaí ar feadh tréimhse sonraithe gach seachtain , fad a bhíonn an tuismitheoir “as dualgas” ina chónaí in áit chónaithe ar leithligh nó ag fanacht i dteach cara nó ball teaghlaigh.

Bhí an-tóir ar an socrú “Birdnesting” tar éis cúlú eacnamaíochta 2008.

Rogha tarraingteach airgeadais, agus an buntáiste breise a d’fhéadfadh a bheith leis tionchar mothúchánach an idirscartha ar na leanaí a laghdú.Má tá tú ag smaoineamh faoi roghanna coimeádta colscartha éanlaithe nó más é coimeád nead éan an réiteach is fearr do do theaghlach ansin lig dúinn tuilleadh solais a chaitheamh ar an ábhar seo.

Buntáistí agus míbhuntáistí pleananna colscartha neadaithe éan

Níl dúshláin roimh “Birdnesting” . Tá sé seo fíor go háirithe má tá sé beartaithe ag na tuismitheoirí an cur chuige seo a úsáid go fadtéarmach. Is é coitianta do theannas mothúchánach idir tuismitheoirí teacht chun cinn tar éis scaradh.

De ghnáth maolaíonn an teannas seo le himeacht ama de réir mar a éiríonn leis na tuismitheoirí lena saol nua. Sa chás “Birdnesting”, áfach, is féidir leis an teannas seo leanúint ar aghaidh ag suanbhruith nó fiú ag tógáil de réir mar a roinneann siad an teach céanna, fiú ar laethanta éagsúla.Cúis eile le fabhar a thabhairt don chineál seo socrú coimeádta ná d’fhéadfadh go mbeadh débhríocht ann maidir leis an scaradh do thuismitheoir amháin nó an dá thuismitheoir . D’fhéadfadh sé seo a bheith mar gheall ar a n-imní faoi thionchar an cholscartha ar na páistí nó a gcuid mothúchán féin ar chaillteanas nó ar chiontacht maidir leis an scoilt.

Le himeacht ama, áfach, is féidir le “Birdnesting” constaicí a chruthú ar chumas na dtuismitheoirí bogadh ar aghaidh agus a saol féin a chaitheamh go hiomlán.Cúis thábhachtach a tharraingítear ar thuismitheoirí an smaoineamh “Birdnesting” is ea go gcreideann siad go bhfuil sé chun leasa a leanaí fanacht slán ar bhealach éigin seachas scaradh go hiomlán.

Cé go mbaineann leas na d’fhéadfadh go gcuirfeadh aistriú de réir a chéile trí “Birdnesting” roinnt sóláis ar fáil do na páistí sa chéim idirscartha tosaigh. Mar réiteach fadtéarmach d’fhéadfadh na socruithe seo a bheith níos deacra agus níos mearbhall do na páistí ná mar a d’fhéadfadh réiteach dhá theaghlach a bheith.

Tá sé intuigthe go mbeadh tuismitheoirí ag iarraidh an damáiste mothúchánach a bhíonn ag na páistí a mhaolú mar gheall ar scaradh fisiceach ón tuismitheoir eile. Maidir leis seo is cosúil gur comhréiteach maith é “Birdnesting”.

Ar an drochuair, ní féidir a bheith “cineálta” colscartha. Is é fírinne an scéil go bhfuil sé deacair dul ar do bhealach féin, rud a fhágann nach bhfuil anaithnid agat.

San fhadtéarma, áfach, tá an turas deacair sin níos sábháilte duit féin agus do do leanaí. De ghnáth ní réiteach fadtéarmach fadtéarmach é maireachtáil leath-scartha ó na tuismitheoirí eile sa bhaile céanna.

Easnamh tromchúiseach amháin den chineál seo socruithe is ea go gcaithfidh na tuismitheoirí is faide dul i gcomórtas lena chéile i ndlúthcheathrú nuair a chinneann siad scoilt, an t-angrier agus an t-aiféala a d’fhéadfadh a bheith orthu.

Déileálann gairmithe dlí agus cliniciúla le saincheisteanna a bhaineann le tuismitheoirí a chomhroinneann nó a chomhchónaíonn gnáthchónaí ar bhonn rialta.

Teastaíonn a n-idirghabháil mar gheall ar an gcoimhlint tuismitheoirí atá ag dul i méid a chruthaíonn an cineál seo socruithe. Seo is féidir cúisimh fhoréigin teaghlaigh a bheith mar thoradh ar choimhlint agus orduithe srianta ina dhiaidh sin.

Sa leabhar is déanaí agam “Change Your Mind” leagaim béim ar an bhféidearthacht go mbeadh níos mó coinbhleachta ann agus an fhéidearthacht go dtarlódh foréigean teaghlaigh mar thoradh ar theannas a thagann chun cinn idir na tuismitheoirí tar éis scaradh.


caidreamh athair athair tar éis colscartha

Má bhunaítear cinneadh foréigin teaghlaigh i gcoinne tuismitheora, cruthaíonn sé constaicí móra ar an tuismitheoir sin Comhchoimeád Dlí agus Comhchoimeád Fisiciúil a leanaí a roinnt.

Féadfaidh iarmhairtí neamhbheartaithe a bheith ag “Birdnesting” do na páistí freisin. Agus é ina chónaí i seanteach an teaghlaigh, is féidir le tuismitheoir an radharc a bhfuil an oiread sin cuimhní cinn air, idir mhaith agus bhrónach.

Is féidir le páistí mothú a dtuismitheoirí a mhothú. Is féidir le tuismitheoir atá trína chéile go mothúchánach, is cuma cé chomh oilte agus atá sé faoi cheilt, na páistí a dhíriú ó dhíriú ar scoil, ar chairde agus ar ghníomhaíochtaí seach-churaclaim.

De bhreis air sin, d’fhéadfadh go gcruthódh comhchónaí fadtéarmach tuismitheoirí mearbhall do na páistí a fheiceann na comhchónaitheoirí leanúnacha mar chomhartha go n-athaontóidh siad sa deireadh.

Neadú éan a bhainistiú: An treocht nua i gcomh-thuismitheoireacht

Mura féidir leat áit chónaithe an teaghlaigh a fhágáil i ndáiríre, tá bealaí ann chun an strus a mhaolú agus tú féin a chosaint ar líomhaintí a d’fhéadfadh cur isteach ar do chearta coimeádta.

Seo roinnt moltaí:

- Faigh comhairle dlí maidir le do chás agus roghanna féideartha.

- Ná lig don tuismitheoir eile tú féin a spreagadh. Má chailleann tú do mheon agus má ghlaotar ar na póilíní cuirfear isteach go mór ar do chumas comhchoimeád a roinnt.

- Faigh tacaíocht chliniciúil chun cabhrú leat do chuid mothúchán a phróiseáil le linn na tréimhse dúshlánaí seo ionas gur féidir leat láithreacht mhothúchánach seasta a choinneáil do do pháistí.

- Ná bíodh baint dhíreach ag na páistí le d’imní scaradh fearg nó brón cé go bhfuil na mothúcháin seo gnáth, sothuigthe agus inchosanta duitse. Beidh ról mór ag an sampla mothúchánach agus iompraíochta a leagann tú amach maidir leis an gcaoi a n-oirfidh siad do scaradh a dtuismitheoirí.

- Déan cinnte go bhfaigheann na páistí do chuidaird neamhroinnte de luaigh an staid struis ina mbíonn tú féin.

- Tacaigh le do pháistí ag díriú ar thascanna atá oiriúnach ó thaobh na forbartha de mar scoil, cairde agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim.

Cé go bhféadfadh sé go n-oibreodh sé do roinnt tuismitheoirí, go ginearálta, “Birdnesting” mar réiteach fadtéarmach agus d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le neamhábaltacht an nead a fhágáil i ndáiríre.

D’fhéadfadh an comhréiteach dea-bheartaithe a dhéanann tú chun comhchónaí a dhéanamh, tar éis dháta éaga do chaidrimh mar lánúin, teacht ar chostas an rud is luachmhaire, do shaoirse.