3 Cúiseanna Cén Dúshlán atá le Céile le Galar Meabhrach a Scaradh

Is féidir le Colscaradh Céile le Tinneas Meabhrach a bheith Dúshlánach Uathúil


comhairleoireacht adhaltranais

Tá maireachtáil agus grá do dhuine le galar meabhrach croíbhriste, strusmhar, dúshlánach agus is féidir go mbraitheann tú gan chumhacht. Ní amháin toisc go gcaithfidh tú féachaint ar an duine a bhfuil grá agat dó ag dul in olcas nó ag dul as smacht os comhair do shúile, nó fiú toisc go bhféadfadh an céile atá tinn meabhrach a bheith i mbaol duit féin nó dóibh féin. Ach tá an crá mhothúchánach ann freisin a d’fhéadfadh tarlú as an gciontacht a d’fhéadfadh a bheith agat as a bheith ceart go leor (cosúil le ciontacht marthanóra) nó as a bheith ag cur fearg orthu nó ag mothú feargach nó frustrachais leo mar gheall ar a staid mheabhrach nach eol duit a rialú.Mar sin ní haon ionadh gur minic a bhíonn colscaradh mar thoradh ar phósadh a bhfuil céile le tinneas meabhrach air, tar éis an tsaoil, ní mór duit aire a thabhairt duit féin freisin nó beidh an bheirt agaibh tinn.Ach cad iad na dúshláin nach mór aghaidh a thabhairt orthu má tá sé ar intinn agat colscaradh a chur ar do chéile atá ag maireachtáil le galar meabhrach? Bhuel, níl na smaointe seo eisiach ach tá siad ríthábhachtach má tá céile agat le tinneas meabhrach agus má tá colscaradh ar na cártaí.

An taithí ar chaillteanas

Tá sé deacair go leor má tá ort céile sláintiúil a scarúint. Fiú mura féidir leat fiú breathnú orthu níos mó, beidh tuiscint éigin ann go gcaillfí an rud a bhí ann uair amháin agus an rud a cailleadh. Ach má chaithfidh tú colscaradh a chur ar dhuine toisc go bhfuil sé tinn, beidh sé sin níos deacra duit a bhualadh toisc go mbeidh an éifeacht ‘cad a tharlaíonn má’ ann i gcónaí.  • Cad a tharlódh dá mbeidís in ann éirí go maith agus d’fhág mé iad agus dhéanfainn níos measa iad?
  • Cad a tharlóidh mura ndéileálfaidh siad leo féin?
  • Cad a tharlaíonn má mharaíonn siad iad féin?
  • Cad a tharlaíonn má thagann feabhas orthu agus má chailleann mé iad?
  • Cad a tharlóidh mura dtaitníonn grá liom le duine ar bith mar a bhí grá agam do mo chéile nuair a bhí siad go maith?

Seo an rud, tá cosáin againn uile sa saol, agus ní féidir linn ár saol a chaitheamh do dhaoine eile (mura bhfuil leanaí óga againn atá fós ag teastáil uainn).

Ní fíric riamh é ‘Cad a tharlaíonn má’. B’fhéidir nach dtarlódh ‘What if’s’ riamh, agus is meon dochrach é smaoineamh orthu a d’fhéadfadh teacht anuas ort.

Mar sin, ina ionad sin, má tá tú ag déileáil le céile le tinneas meabhrach agus colscaradh an t-aon rogha atá agat, déan an cinneadh sin agus seas leis. Déan cinnte go gcabhraíonn tú le do chéile an cúnamh agus an tacaíocht a theastaíonn uathu a fháil chun iad a fháil. Lean an chomhairle seo, glac leis an smig é agus ná breathnaigh siar riamh - is é sin a dhéanamh ná tú féin a ghortú agus níor cheart go mbeadh éinne ina intinn cheart á dhéanamh sin!An chiontacht

Mar sin tá céile agat le galar meabhrach, tá colscaradh ar na cártaí, agus cé go bhfuil a fhios agat gurb é an rud ceart é ní féidir leat tú féin a chosc ó bheith cráite le ciontacht.

  • Ciontach nach bhféadfá cabhrú le do chéile
  • Ciont gur scar tú le do chéile le meabhairghalar
  • Ciontach go bhfuil tuismitheoir tinn meabhrach ag do leanaí nach féidir leat cabhrú leat.
  • Guild faoin gcaoi a mbeidh do chéile le galar meabhrach ag maireachtáil tar éis an cholscartha.
  • Ciontach nach bhféadfá cloí le do chéile níos fearr, nó níos measa.

Tá an liosta seo gan deireadh, ach arís eile, caithfear stop a chur leis!

Ní féidir leat ligean duit féin a bheith tinn le himní agus le ciontacht mar gheall ar an staid seo ní chuidíonn sé le duine ar bith. Má tá leanaí agat ní mór duit a bheith láidir dóibh agus ní bheidh tú ag cabhrú le duine ar bith go háirithe do chéile nó aon leanaí atá agat.Cuir saor tú féin agus gach duine eile trí bheith ag obair go crua chun fáil réidh le mothúcháin chiontachta. Ceadaigh duit féin ligean don chiontacht sin imeacht anois agus saol nua a chruthú chun leasa gach duine atá bainteach leis .

Baineann scéal fíor-saoil (le hainmneacha athraithe) le bean a raibh Neamhord BiPolar uirthi le claonadh síceach. Sheas a fear céile léi ar feadh blianta ach d’áitigh sé go raibh sí ina cónaí i dteach a dearthár agus nár lig sé di aire a thabhairt dá mac sna déaga (rud atá intuigthe).An chiontacht

Ach d’fhág sé í i bhfostú i limbo ina chónaí i dteach a dearthár ar feadh blianta ag maireachtáil le geallúintí folmha go bhféadfadh sí teacht abhaile an mhí seo chugainn, nó i gceann cúpla mí (a d’iompaigh blianta) toisc nach raibh sé in ann an cás a láimhseáil agus nár éirigh leis a fhios cad atá le déanamh.

Sa deireadh bhí caidreamh aige leis an ngné sin den phósadh a chaill sé a athsholáthar agus le himeacht ama lig sé dá bhean filleadh abhaile. Bhí sí míshásta agus ní raibh sí in ann teacht chuici féin, bhí a fhios aici go raibh deireadh lena bpósadh ach ní fhágfadh sí.

Thóg sé deich mbliana dá teaghlach í a spreagadh chun imeacht.

Cúig bliana ina dhiaidh sin, tá sí sásta, rathúil, breá ábalta maireachtáil ina haonar agus ní thaispeánann sí aon chomharthaí de thinneas meabhrach. Tá a hiar-fhear céile sásta agus ag maireachtáil lena pháirtí nua, agus éiríonn go maith leo go léir gan aon mhothúcháin chrua ar chor ar bith. Dá mbeadh a fear céile saor in aisce níos luaithe (nuair nach bhféadfadh sí é a dhéanamh), bheidís níos sona níos luaithe, fiú dá mbeadh cuma chrua air ag an am.

Taispeánann an sampla thuas nach mbíonn a fhios agat riamh toradh na rudaí a dhéanann tú, agus ní féidir leat duine eile a rialú nó do shaol a chaitheamh ar a son.

Ní féidir leat do shaol a chur ar fionraí nó ligean ort gur féidir leat rud a láimhseáil atá macánta, i gcásanna áirithe, an-deacair déileáil leis.

Má tá céile agat le tinneas meabhrach agus má tá colscaradh ar na cártaí, ní mór duit a chinntiú go láimhseáiltear a gcúram agus go ndéileáiltear leo le comhbhá agus ionbhá agus tú ag tabhairt a gcúraim do dhuine éigin eile. B’fhéidir go mbeidh tú in ann fanacht mar chairde leo tar éis an cholscartha.

Cibé rud a shocraíonn tú, fad nach bhfuil tú ag gortú duine éigin d’aon ghnó, ba cheart duit glacadh leis na cúinsí ina bhfuil siad agus ligean dóibh dul ar an eolas go ndearna tú do dhícheall iomlán ag an am.

Tá súil agam go bhféadfadh an cinneadh sin a dhéanamh chun cabhrú le gach duine atá bainteach déileáil leis an scéal níos fearr.

An imní

Conas ar domhan atá do chéile le tinneas meabhrach ag dul i ngleic leat agus iad ag colscartha? D’fhéadfadh gur ceist í seo atá á cur agat agus a d’fhéadfadh go n-iarrfá tamall fada tar éis an cholscartha. Is cinnte gurbh í an fhadhb sa chás a leagtar amach thuas - níor theastaigh ón bhfear rudaí a dhéanamh níos measa, ach ní raibh sé de chumas aige déileáil lena chéile a raibh meabhairghalar air agus rinne sé rudaí níos measa ina dhiaidh sin.

Ar ndóigh, is dócha go mbeidh ort córas tacaíochta a chur i bhfeidhm do do chéile mar chuid den phróiseas colscartha, agus tá neart comhairle thart, neart seirbhísí agus carthanas a chabhróidh leis seo a chur i bhfeidhm mar chuid de do cholscaradh próiseas pleanála.

Ach má chuireann tú am i bhfeidhm air seo agus mura ndéanann tú neamhaird air, beidh sé i bhfad níos éasca duit imeacht, agus a fhios agat go bhfuil an cúram ag teastáil ó do chéile chun cabhrú leo bogadh ar aghaidh agus ansin is féidir leat an imní a ligean ort.