Leibhéil na Cumarsáide i bPósadh

Leibhéil na Cumarsáide i bPósadh

San Airteagal seo

Tuigimid go léir cé chomh tábhachtach agus atá cumarsáid i bpósadh, ach an bhfuil tú ar an eolas faoi na leibhéil éagsúla stíleanna cumarsáide sa phósadh?Thar am, Forbraíonn lánúineacha pósta a stíl uathúil cumarsáide . Uaireanta is féidir le lánúin cumarsáid a dhéanamh lena chéile le cuma lom - tá an ceann ar eolas agat! —Agus tagann an teachtaireacht os ard agus go soiléir.

Ach tarraingíonn mórchuid na lánúineacha ar chúig leibhéal cumarsáide i bpósadh nuair a labhraíonn siad lena chéile.

Ag brath ar an ábhar a pléadh, féadfaidh lánúineacha ceann amháin, dhá cheann nó gach ceann de na cúig leibhéal sin a úsáid, agus iad a mheascadh de réir a bhfuil an lánúin ag iarraidh a chur in iúl.

An éagsúlacht agus an mhinicíocht a bhaineann leo seo cuirtear leibhéil chumarsáide i bhfeidhm sa tionchar a bhíonn ag comhrá ar réiteach nó ar fhorbairt saincheisteanna cumarsáide i bpósadh.

Bí ag faire freisin:

Cúig leibhéal cumarsáide

  • Frásaí a úsáidtear go coitianta a rá: Frásaí níl mórán i gceist leis sin i ndáiríre, ach déanann siad rothaí sóisialta an dioscúrsa a ramhar. Sampla de seo is ea malartuithe tipiciúla mar “Conas atá tú?” nó “Bíodh lá iontach agat!” Is frásaí iad seo a úsáideann muid uile gach lá, niceties sóisialta nach smaoiníonn aon duine go domhain orthu, ach is mór againn mar shochaí mar sin féin.
  • Iarratais bunaithe ar fhíricí a chur in iúl: Seo ceann de na leibhéil cumarsáide is coitianta i bpósadh i measc lánúineacha agus iad ag tosú ar a lá: “An bpiocfá níos mó bainne ar an mbealach abhaile anocht?' “Teastaíonn tiúnadh ón gcarr. An féidir leat glaoch ar an gharáiste agus é a chur ar bun? ' Tá sé i gceist go mbeidh an leibhéal cumarsáide seo tapa agus simplí. Ní dhéantar mórán machnaimh ar aon mhothúchán nó mothúchán a chur isteach san iarraidh. Tá sé fóirsteanach agus díreach agus faigheann sé an post i gcrích.
  • Luaigh tuairimí nó smaointe, bíodh siad bunaithe ar fhíricí nó ar mhothúcháin: Sampla de seo ná a rá, “Sílim gur botún a bheadh ​​ann Katie a thógáil amach as an scoil phríobháideach. Tá sí ag déanamh i bhfad níos fearr ina cuid oibre scoile anois ná nuair a bhí sí ar scoil phoiblí. ' Nuair a osclaíonn tú comhrá le do chéile le tuairim, is féidir leat tacú leis le cruthúnas (sa chás seo, le cártaí tuairisce) nó le mothúcháin (arís, sa chás seo, d’fhéadfá tagairt a dhéanamh do sonas dealraitheach do linbh agus é / í istigh ann scoil nua). Tá sé i gceist ag an leibhéal cumarsáide seo níos mó plé a oscailt.
  • Mothúcháin bunaithe ar mhothúchán a roinnt: Anseo, tugaimid faoi leibhéal cumarsáide níos doimhne laistigh den lánúin, mar tugann an leibhéal seo le tuiscint go bhfuil doimhneacht áirithe nasc mothúchánach bainte amach acu, ceann a ligeann dóibh a bheith oscailte agus leochaileach lena chéile.
  • Ag freastal ar riachtanais a chéile agus ag éisteacht leo: Cosúil le leibhéal a ceathair, tá fíor-mhuinín eatarthu ag lánúineacha a úsáideann an leibhéal cumarsáide seo ina bpósadh, rud a ligeann dóibh éisteacht go gníomhach le riachtanais a chéile, agus a admháil gur chuala agus gur thuig siad iad. Is leibhéal an-shásúil é seo chun cumarsáid a dhéanamh.

Guthú agus éisteacht le riachtanais a chéile

Is féidir linn smaoineamh ar na cúig chatagóir seo mar dhréimire i dtreo rochtain a fháil ar leibhéal ar mian le lánúineacha sona folláin mothúchán a bhaint amach.

Is annamh a úsáideann lánúineacha leibhéil a ceathair agus a cúig

Cúpla ar fhan a stíl cumarsáide ag leibhéil a haon agus a dó, mar shampla, is léir gur lánúin iad a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as roinnt ama a chaitear ag foghlaim ar bhealach níos doimhne le nascadh.

Cé chomh míshásta is a bheadh ​​sé na comhráite le do chéile a theorannú go frásaí agus treoracha pat.

Ach tá lánúineacha ann a thagann isteach sa ghaiste maidir le leibhéil a haon agus a dó a úsáid le linn tréimhsí teo, abair seachtain craiceáilte ag an obair, nó teach lán le cuideachta le haghaidh na laethanta saoire.

Éiríonn céilí cosúil le longa a théann san oíche, agus ní bhíonn ach cúpla malartú briathartha eatarthu.

Sna hamanna gnóthacha sin, tá sé tábhachtach a mheabhrú, cé nach bhfuil mórán ama agat suí síos agus comhrá maith a bheith agat, agus tú ag seiceáil isteach le do chéile, fiú ar feadh 5-10 nóiméad, féachaint an féidir dul i bhfad ort bealach isteach ag taispeáint do ghrá agus meas do do pháirtí.

Comhráití diúltacha ar leibhéal a trí

Is minic a úsáidtear é chun díospóireacht mhaith a spreagadh agus is bealach iontach é chun comhrá a oscailt a rachaidh ar aghaidh go dtí na leibhéil níos doimhne ina roinntear mothúcháin, agus tú féin agus do pháirtí ag éisteacht lena chéile le haird agus le cúram.

Ba mhaith leat bí cúramach gan fanacht ag leibhéal a trí , mar d’fhéadfadh sé éirí níos cosúla le léachtóireacht a dhéanamh ar do chéile agus ní plé maith anonn is anall.

Cuimhnigh, agus tú ag cur tuairimí in iúl, gur smaoineamh maith é i gcónaí cúpla ceann a chur isteach “Cad a cheapann tú?” agus 'An bhfuil sé sin réasúnta?' d’fhonn an comhrá a thabhairt do do pháirtí.

An caighdeán cumarsáide óir - Leibhéal a ceathair

Is rud é gur mhaith le lánúineacha a ndícheall a dhéanamh. Má shroicheann tú an leibhéal seo, tá caidreamh sábháilte, slán tógtha agat, caidreamh a thugann ómós do riachtanais agus léirithe macántachta a chéile.

Cé nach féidir le lánúin cumarsáid a dhéanamh go heisiach ag leibhéal a cúig, is féidir leat lánúin a bhfuil an leibhéal seo bainte amach acu a aithint ar an mbealach tuisceanach a n-éisteann siad lena chéile, agus an chaoi a léiríonn siad óráid a chéile, ag taispeáint go raibh siad ag éisteacht go haireach lena bhfuil sa cheann eile. ag roinnt.

Leibhéal a cúig - Bealach sásúil chun cumarsáid a dhéanamh

Is cruthúnas intimacy agus compord i bpósadh leibhéal a cúig. Is leibhéal úsáideach é le húsáid nuair a bhraitheann tú go bhfuil coinbhleacht ag dul i laghad, agus gur mhaith leat an teannas atá ar na spéire a dhí-ghéarú.

“Is féidir liom a rá leat go bhfuil tú trína chéile, agus ba mhaith liom a fháil amach conas is féidir liom cabhrú. Cad atá ar súil?' Is bealach maith é seo chun an comhrá a thabhairt ar ais go leibhéal a cúig nuair a bhíonn rudaí ag téamh.

Cibé teanga phríobháideach atá agat le do pháirtí, déan iarracht leibhéil cumarsáide ceithre agus cúig a úsáid 30 nóiméad sa lá ar a laghad.

Cuideoidh sé seo leat go mbraitheann tú go bhfuil tacaíocht agus tuiscint agat, an dá phríomhchuid le haghaidh pósadh sona.

Tuiscint cén fáth a bhfuil cumarsáid tábhachtach i bpósadh agus cathain is ceart í a chur i bhfeidhm is féidir leis na leibhéil éagsúla cumarsáide i bpósadh dul ar bhealach fada chun an ceangal idir lánúineacha a neartú agus sástacht phósta a fheabhsú.